Logo Icon Logo Text Mail Facebook LinkedIn Phone

Bogholderi

Pecunia Optimus hjælper dig med bogføringen, så bogholderiet danner et godt fundament til at løse de øvrige økonomiske opgaver.

Ud over lovgivningens mange bestemmelser om bogføring, arkivering, opbevaringspligt, momsregler m.m. – er det vigtigt, at bogholderiet er ajour og har alle væsentlige elementer med for at kunne bruges rigtigt.

Nedenstående opgaver og ydelser er nogle af de elementer, hvor vi har gode erfaringer og kan hjælpe med at optimere din virksomheds bogholderi:

  • Etablering af nyt bogholderi eller regnskabsprogram – evt. overgang fra et tidligere system
  • Gennemgang af kontoplan og opsætning af regnskab – opfyldes informationsbehovet i forhold til budgetterne?
  • Bogføring af de løbende bilag, ind- og udbetalinger samt løbende afstemninger
  • Gennemgang af debitorer og kreditorer, betalingsstyring og evt. rykkerprocedure m.m.
  • Salgsfakturering
  • Lønningsregnskab og administration – herunder ferieregnskab, refusion ved sygdom, barsel m.m.
  • Momsregnskab – moms og afgifter, herunder evt. EU-salg m.m.
  • Optimering af papirgange og procedurer i bogholderiet

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe virksomheden med bogholderiet.