Logo Icon Logo Text Mail Facebook LinkedIn Phone

Økonomistyring

og andre styringsopgaver

Hvad og hvordan styres din virksomhed?

Hvad er forventningerne til og tanker om fremtiden samt udviklingen af virksomheden?

Er der udarbejdet budget for næste år, og hvordan hænger budgettet sammen med den gældende forretnings- og strategiplan?

Hvad er markeds- og konkurrencesituationen?

Hvordan skal virksomhedens navigeres i den kommende periode?

Er mål, planer og aktiviteter klare og synlige for hele virksomheden? Hvem gør hvad?

Pecunia Optimus kan hjælpe med virksomhedens budgetprocedurer, så du kommer hele vejen rundt omkring budgetter og nøgletal m.v. Vi varetager også den efterfølgende økonomiopfølgning, rapportering og sammenholdelse med de aktuelle tal.

Herudover kan vi hjælpe med de løbende økonomistyringsopgaver såsom:

  • Styring af likviditet og betalinger (ind- og udbetalinger fra kunder og leverandører)
  • Lagerstyring, projekt- og sagsstyring
  • Igangværende arbejder og aconto avancer
  • Ordrestyring – fra tilbud til ordre og produktion
  • Ordrebog og Pipeline – hvad er ordrehorisonten? Hvor mange uger har vi opgaver til?
  • Kalkulationsopfølgning (forkalkulation og efterkalkulation) – realiseres de forventede dækningsbidrag?
  • ABC analyser af kunder og salg af varer, forretningsområder m.v. – realiseres de forventede salgsmål?
  • General opfølgning på virksomhedens nøgletal – hvordan går det med nulpunktsomsætningen? Giver salg eller produktion nok til at dække de faste omkostninger?

Interesseret i at høre nærmere i forhold til din virksomhed? Kontakt os gerne.