Logo Icon Logo Text Mail Facebook LinkedIn Phone

Regnskab

Internt regnskab, perioderegnskaber, årsregnskaber og rapportering til Erhvervsstyrelsen og SKAT

Regnskab er ikke kun en årsrapport, der udarbejdes én gang årligt til Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Det interne regnskab i virksomheden er det redskab, der supplerer de øvrige styringsredskaber til at udføre den gode ledelsesopgave.

Regnskabet er det nødvendige grundlag for budgetopfølgningen og temperaturmålingen af din virksomhed.

Pecunia Optimus hjælper dig med dit interne regnskab, så alt er med og på plads til den interne styring og måling. Det giver en brugbar opfølgning på budgetter og mål.

Når virksomheden de kritiske målepunkter og nøgletal?

Vi kan hjælpe med:

 • Perioderegnskaber som udføres måneds- eller kvartalsvis efter behov
 • Analyse af regnskab og økonomi med opfølgning på budgettet
 • Dækningsbidragsanalyser og opfølgning på nøgletal og andre målepunkter
 • Momsregnskaber og angivelser af moms m.v.
 • Relevante løbende afstemninger af regnskabet og specifikationer, der sikrer den løbende kvalitet af bogholderi og regnskab
 • Forberedelse til årsafslutning og revision
 • Sparring omkring det interne regnskabs informationsbehov og præsentation
 • Opbygning af kontoplanens struktur og opdeling, så den svarer til virksomhedens forretningsområder og informationsbehov
 • Organisering af forretningsgangene omkring bogholderi, regnskab m.v.
 • Sparring om rutiner, procedurer og forretningsgange i øvrigt
 • Minimering af ressourceforbrug fx. ved ind- og udbetalingsrutinerne.
 • Nye styringsbehov – tilretning eller forbedring af eksisterende it-system, så systemet udnyttes optimalt.

Oplæg og økonomirapport til ejer-/bestyrelsesmøde eller møde med bank. Alt samles i en læsbar ‘pakke’.

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre, at virksomhedens regnskab fungerer som et brugbart styringsredskab og er ajour? Så Kontakt os gerne.